WhatsAppEmail
wanita syarikat islam
wanita syarikat islam

PIMPINAN PUSAT WANITA SYARIKAT ISLAM

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh - Selamat datang di website Pimpinan Pusat Wanita Syarikat Islam

wanita syarikat islam Upgrading Pengurus Pimpinan Pusat Wanita Syarikat Islam

Upgrading Pengurus Pimpinan Pusat Wanita Syarikat Islam

21 Jan 23 08:27:43

Upgrading Pengurus PP WSI dilaksanakan dalam rangka persiapan Rapat Kerja Pimpinan Pusat Wanita Syarikat Islam, yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di Kantor Syarikat Islam, Jalan Talang, Proklamasi, Jakarta Pusat. Didalam agenda Up Grading atau Pembekalan disampaikan oleh Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, Bapak Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH  terkait dengan sejarah dan ideologi gerakan Syarikat Islam. Selain itu, Ketua Umum Wanita Syarikat Islam juga memberikan apembekalan dan arahan terkait dengan sejarah dan kiprah Wanita Syarikat Islam dari mulai didirikan sampai dengan saat ini.

Didalam agenda Upgrading tersebut, dipaparkan oleh Endah Cahya Immawati selaku Sekretaris Jenderal PP WSI perihal struktur dan tugas dan fungsi masing-masing Bidang, Departemen dan Lembaga yang melekat didalam struktur PP WSI. Selain itu, agar tidak terlepas dari aspirasi dan kebutuhan anggota, disampaikan juga perihal hadil-hasil Musyawarah Nasional ke XI yang diadakan di Jakarta. Hal ini penting dilakukan, agar disaat merumuskan program kerja, tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang ada didalam kepengurusan.

©2024 Wanita Syarikat Islam